52

Lạp xưởng nạc Tân Hưng

Lạp xưởng tôm THV là một trong những món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng  với thành phần chính thịt tôm, thịt heo kết hợp cùng tiêu , rượu mai quế lộ tạo nên hương vị đặc trưng của món thịt lạp Sóc Trăng mà không nơi nào giống được

Lạp xưởng tiêu Tân Hưng

160.000

Lạp xưởng tôm THV là một trong những món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng  với thành phần chính thịt tôm, thịt heo kết hợp cùng tiêu , rượu mai quế lộ tạo nên hương vị đặc trưng của món thịt lạp Sóc Trăng mà không nơi nào giống được

Lạp xưởng tôm Tân Hưng

Lạp xưởng tôm THV là một trong những món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng  với thành phần chính thịt tôm, thịt heo kết hợp cùng tiêu , rượu mai quế lộ tạo nên hương vị đặc trưng của món thịt lạp Sóc Trăng mà không nơi nào giống được

Lạp xưởng tôm TH

370.000

Lạp xưởng tôm TH là một trong những món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng  với thành phần chính thịt tôm, thịt heo kết hợp cùng tiêu , rượu mai quế lộ tạo nên hương vị đặc trưng của món thịt lạp Sóc Trăng mà không nơi nào giống được